Franšízové podnikání

Co to vlastně je? Je to podnikání na základě franšízové smlouvy s mateřskou společností, která Vám propůjčí jméno, značku atd., na oplátku musíte dodržet určité smluvní podmínky například o tom, co a jak budete prodávat a o barvách i dalších symbolech týkající se podmínek od společnosti, jejíž franšízu si chcete otevřít. Za franšízu se také samozřejmě platí, podle toho, jak to je ve smlouvě, měsíčně procenty z výdělku či pevně stanovenou částkou.

ruce před městem

Riziko spojené s podnikáním nese u každé franšízové pobočky její majitel, nese také zodpovědnost za provoz dané obchodní jednotky, její zisky, materiální i lidské zajištění, reklamu ve své oblasti a vše ostatní, jako jakýkoli jiný majitel podniku.

Výhodou tohoto typu podnikání je, že začínáte podnikat pod názvem značky, která již má nějaké své jméno a mateřská společnost často poskytne vybavení provozovny levněji či ho propůjčí zdarma. Další výhodou je, že nemusíte vymýšlet logo, podnikový styl a další nezbytnosti, to vše používáte v podobě, jaká je stanovená ve franšízové smlouvě.

Nevýhodou je to, co pro jednoho může být výhodou a to název podniku, styl a značka, kterou se podle smlouvy musíte řídit. Plus další podmínky plynoucí ze smlouvy, které když podnikáte pod vlastním jménem, nemusíte hlídat a zodpovídat se za jejich dodržení mateřské společnosti poskytující franšízu. Dá se vymyslet ještě spoustu nevýhod, ale také výhod, které tento systém podnikání přináší, ale když se pro něho někdo rozhodne, dá se předpokládat, že s nevýhodami je seznámen a je ochoten na ně přistoupit a za to získat známé jméno a know-how mateřské společnosti.
lidé na recepci

Do určité míry to začínajícímu podnikateli usnadňuje práci a začátky podnikání, ale také to nese rizika smluvních pokut, když nebude franšízant dodržovat smluvené podmínky a postupy v podnikání, tak, jak stanovuje smlouva.