Zvířata

Nejohroženější zvířata na Zemi

 Na naší planetě je stále více ohrožených druhů zvířat. Jejich masivním vymíráním je vinen člověk. Zvířata jsou zabíjena často jen pro zábavu nebo pro lidskou touhu po bohatství.  

 Mezi nejohroženější druhy zvířat patří nosorožec tuponosý. V přírodě je již téměř vyhubený. Nosorožci jsou, ve velkém počtu, hubeni pro jejich rohy. Lidé věří, že jejich používání v čínské medicíně, má blahodárné léčebné účinky. 

white-rhino-gc1914d046_640

 Gorila horská je ohrožena především kvůli kácení pralesů a ničením jejího přirozeného prostředí. Bohužel však, bývá časté i zabíjení goril pro maso.

 Také lemur severní je loven pro maso, a tak se stal ohroženým druhem. 

 Levhart v přírodě vymírá kvůli úbytku jeho přirozené potravy, ale také v důsledku pytláctví pro jeho špičáky a kůži. 

 Užovka nejčastěji umírá pod koly aut, ale i z důvodu nelegálního odchytu. 

 V důsledku kácení lesů a , bohužel, také už i pytláctví, se stal medvěd hnědý ohroženým druhem. 

 Sova pálená je ohrožena kvůli ničení hmyzu, který je jejím hlavním zdrojem potravy. Umírají však i při srážkách s autem nebo po zranění některou hospodářskou technikou. 

 Kvůli nedostatku potravy nebo dopravě na silnicích, vymírá stále více netopýrů

 Lvům ubývá prostředí, ve kterém žijí, v důsledku zabírání člověkem. Je však zabíjen i pro použití části jeho těla v čínské medicíně. 

lion-g97d95ed2f_640

 Ze stejných důvodů je v ohrožení i tygr.

 Krokodýl bývá velmi často loven pro jeho kůži, která bývá používána k výrobě bot či kabelek. Naštěstí je mnoho ochránců krokodýlů. Například Krokodýlí zoo v Protivíně chová kolem 23 druhů krokodýlů. 

 Do seznamu více či méně ohrožených druhů spadá stále větší počet zvířat. Některé druhy zvířat už zcela vyhynuly, jiné jsou těsně před vyhynutím. Díky dobrým lidem vzniká stále větší množství zoo a chráněných teritorií, kde mohou ohrožená zvířata žít. Ale ta se nevyrovnají životu ve volné přírodě. Mnoho druhů zvířat se v zajetí nedokáže rozmnožovat. Pro zachování zvířat a přírody by měl člověk skončit s masivním kácením pralesů a lesů, s výrobou stále nových těžkých technik a ,v neposlední řadě, s pytláctvím a lovem zvířat pro zábavu. Teprve tehdy budou moci zvířata spokojeně žít ve svém přirozeném prostředí.