Pískování v exteriéru


Stavební firmy vykonávají namáhavou činnost jak v interiérech, tak i ve venkovním prostředí. Záleží na tom, na jaké typy stavebních prací se specializují, a podle toho také mají svérázné požadavky. Jedním z nich bývají i pískovačky, což prokazují i některé reference https://piskovacky.cz/content/21-reference ohledně prodeje těchto zařízení anebo abrazivního materiálu.

mostní konstrukce

Pískování neboli tryskání je odstraňování nežádoucích nečistot na povrchu vesměs kovových konstrukcí nebo výrobků, aby je bylo možno následně upravit nátěrem nebo jiným způsobem. K tomuto procesu je zapotřebí abrazivní materiál, který je pod tlakem z pískovacího kompresoru vháněn na ošetřovaný povrch, abraziv existuje celá řada a rozlišují se podle několika kritérií, zejména dle docílení určité jakosti povrchu a dle pískovaného materiálu.

koroze na mostě

Pískování se provádí buď v pískovacích boxech (v uzavřených kabinkách), což se týká vesměs malých předmětů, a pak se pískuje i v exteriéru. Stavební firmy používají pískovačky například pro renovace mostních konstrukcí. A teď si představte, že získáte pracovní zakázku na obnovu nátěru ocelového obloukového mostu. Mohl by to být třeba i největší obloukový most v naší zemi, a sice Žďákovský most, který překlenul v roce 1967 Orlickou přehradu. Jeho parametry jsou skutečně impozantní, měří na délku https://www.math.muni.cz/~xschlesi/dp/web/i22.html 543 metrů a klene se celých padesát metrů nad hladinou přehrady. Tento most byl sice nechvalně proslulý díky shazování mrtvol zavražděných podnikatelů na počátku devadesátých let, ale to nic nemění na faktu, že je třeba jeho konstrukci také natřít.

Natírají se ale i jiné mostní konstrukce, a těch je v republice celá řada, jedná se o železniční a silniční mosty anebo lávky pro pěší. Před nátěrem je zapotřebí povrch ocelové konstrukce ošetřit tak, aby nebyl pokryt korozí, mastnotou a zbytky barev, a o to se postará právě pískovačka, připojená k mobilnímu kompresoru.