Což takhle zkusit copywriting?!

Tohle anglické slůvko se v posledním desetiletí stále častěji objevuje v souvislosti s podnikáním a s jeho propagací. Dnešní byznys si už bez reklamy ani neumíme představit. Ta se nás snaží oslovit všude – v televizi, na internetu, na billboardech na ulicích i u silnice, na poutačích v prodejnách, a ještě probíhají všelijaké reklamní kampaně.Články do blogů
Ale vraťme se přímo ke copywritingu. Co vlastně znamená? Jedná se v podstatě o reklamní a propagační nástroj; je to určité umění psát texty podle určených pravidel a na zadané téma. A psát se dá leccos: reklamní články a sdělení, poutavé a přitom seriózní popisky zboží, propagační texty, aj. Středobodem copywritingu je copywriter. Je to zpracovatel uvedených reklamních a propagačních zadání, zjednodušeně textař. Ale ne jen tak ledajaký. Schopný copywriter musí mít především dar slova a pracovat dobře s jazykem, obzvláště tak bohatým jako je právě čeština.
Copywriter umí vytvářet takové texty, jimiž správně volenou rétorikou a strukturálním řešením promlouvá k široké obci čtenářů. Ty musí poutavě a přitom nenásilně přesvědčit, že to, o čem píše, je jedinečné, neopakovatelné, cenově výhodné, apod., ať jsou to výrobky, anebo služby. A přitom nesmí lhát a používat jen laciná reklamní slůvka. Musí vycházet z podstaty zadání a zjistit si, o jakou společnost jde, seznámit se s produkty a službami, a podle toho svůj text směrovat. Podpora webuCopywriter by měl mít – kromě květnaté mluvy a dokonalého spisovného vyjadřování – výbornou znalost české mluvnice, či gramatiky jiného jazyka, v němž má text či článek vypracovat. Kromě textařských schopností má mít správný copywriter všeobecný přehled o ekonomickém, kulturním i politickém dění v tuzemsku i v zahraničí, alespoň lehce se vyznat v marketingu a na škodu by nebyla alespoň troška psychologie. Obvykle se copywriter nezabývá právními podklady, ani dopady. Píše články o faktech, která však musí předložit čtenáři na zlatém podnose.