Zajímavé návštěvnické trasy s ubytováním v hotelu v Lednici

Muzeum železné opony

Necelých 400 metrů od státní hranice s Rakouskem, zhruba půl druhého kilometru od centra Valtic jihozápadním směrem, se po Vinařské naučné stezce dostanete k Muzeu železné opony. Jedná se o unikátní muzejní expozici, kde se dozvíte, jak vypadala a jakým způsobem byla zabezpečena hranice mezi socialistickou republikou a kapitalistickým světem západní a jižní Evropy. Na dobových snímcích a exponátech spatříte její podobu od počátku 50. let až do roku 1989. Jsou tu k vidění vojenské uniformy, vojenská technika a ukázka železné opony v původní podobě. Muzeum je přístupné od dubna do listopadu, o prázdninách denně, jindy většinou jen o víkendech.

zámek Lednice

Naučná stezka Bosou nohou

Bosonohé stezky se v Česku vyskytují spíše výjimečně, nejvíce jich najdete v sousedním Německu a v Rakousku, ale zdá se, že jich v budoucnu bude přibývat. Jsou velmi populární zejména u cyklistů a vyznavačů zdravého životního stylu. Lidem totiž schází přirozená chůze v přírodě naboso, lidská chodidla jsou uzpůsobena jako citlivý nástroj pro vnímání okolního prostředí a ne všude je k tomu vhodná příležitost – buď se pohybujete ve znečištěném prostředí, nebo se vystavujete nebezpečí úrazu v podobě úlomků skla, ostrých kamenů, zbytků kovových materiálů atp.

stezka bosou nohou

Nedaleko Valtic byla v roce 2013 jedna z takových stezek pro bosá chodidla otevřena. Návštěvníci se projdou po různém typu povrchu, který stimuluje reflexní plošky na chodidlech, a tím působí léčivě na celý organismus. Jsou tu k dispozici různé velikosti oblázků, smrkové šišky, stromová kůra, vratký povrch dřevěných fošen, zkrátka výhradně materiál z přírodních zdrojů.

Naučná stezka vás seznámí s důvody, proč si dopřát častěji tento zážitek, je zde celkem 11 zastávek s informačními tabulemi. Stezku můžete začít přímo u Muzea železné opony, nebo od známé stavby Lednicko-valtického areálu – u Kolonády na Rajstně. Ubytování s veškerým komfortem v této překrásné krajině, poblíž Chráněné krajinné oblasti Pálava, lze zajistit celoročně v Mikulově, ve Valticích, i v některém z hotelů v Lednici nedaleko lednického zámku.